Endüsriyel şirketlerin küresel rekabet güçlerini uluslararası alanda işlerini geliştirerek, ileri teknoloji transferi yaparak, yatırım güçlerini iyileştirerek ve inovatif yöntemlerle uluslararası pazarlarda stratejik ortaklıklar kurarak geliştirmektir.